Werkwijze

NedBel is een moderne vastgoedonderneming die ook in economisch onzekere tijden toegevoegde waarde(n) tracht te realiseren. Wij hechten hierbij grote waarde aan betrouwbaarheid van en naar de betrokken partners.

Binnen onze bestaande portefeuille staat de exploitatie van de huurder centraal en bij nieuwe ontwikkelingen wordt een gezonde afweging gemaakt tussen alle belangen en betrokkenen. Financiƫle haalbaarheid voor de betrokkenen is hierbij het uitgangspunt.

NedBel investeert onder meer in bestaande panden die geschikt zijn om een tweede levensfase in te gaan, alsmede in nieuw vastgoed ten behoeve van concrete gebruikers. Regelmatig ontstaan vanuit bestaande vastgoedposities vraagstukken inzake toegevoegde waarde(n). Te denken valt hierbij aan Sale Lease Back constructies met revitaliseringskansen. Bewustwording van het huidige leefmilieu zet ons ertoe aan om ook vanuit bestaande posities waarde te creƫren en energiezuinige gebouwen te realiseren.

Wij realiseren ons dat elke geslaagde ontwikkeling een resultaat van intensieve samenwerking tussen de stakeholders is. Wij zijn dan ook gewend om allianties aan te gaan.

Wij zijn concreet op zoek naar locaties geschikt voor de volgende functies;

 • Zorgvastgoed;
 • Woningen;
 • Autobedrijven;
 • Bouwmarkten;
 • Fastfood(weg)restaurants;
 • Hotels;
 • Leasure en wellness;
 • Parking;
 • PDV en GDV locaties;
 • Supermarkten;
 • Tankstationlocaties;
 • Verwijs/reclamemasten;
 • Winkelcentra;

Indien u een vastgelopen bestaand initiatief nieuw leven in wilt blazen dan zien wij dit als een uitdaging. Indien u een partnership wenst aan te gaan staan wij daar voor open.

Ook voor overheidsgerelateerde organisaties zijn wij interessant. Wij kunnen gemeentelijke initiatieven mogelijk maken doordat wij posities van overheidsinstanties overnemen, mogelijk renoveren of verbouwen en langdurig terug verhuren aan de gemeente. Zo kunnen gemeentelijke functies haalbaar worden.

Mocht u (met) ons een ontwikkelingskans aanbieden, danwel deze samen met ons willen aangaan, dan behandelen wij deze zeer discreet.